Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website worden enkele persoonsgegevens verwerkt, zoals onder meer je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Dit gebeurt wanneer je ons contacteert via het contactformulier, een recensie schrijft, of een reservatie plaatst via ons reservatiesysteem.

Je gegevens kunnen door B&B Pure worden gebruikt om je te informeren over acties en diensten van B&B Pure.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die er per formulier worden verwerkt:

Recensie

Bij het ingeven van een recensie op onze site worden volgende persoonsgegevens opgevraagd:

Reservatie

Bij het ingeven van een reservatieaanvraag worden volgende persoonsgegevens opgevraagd:

Persoonsgegevens worden niet gepubliceerd tenzij expliciet vermeld.

Contact

Bij gebruik van ons contact formulier vragen wij je volgende persoonsgegevens:

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

B&B Pure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard.

Delen we je persoonsgegevens met anderen?

Wij verstrekken je persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

B&B Pure maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze gegevens worden geanonimiseerd en overgebracht naar Googleservers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Gegevens in Google Analytics worden voor onbeperkte tijd bewaard.

Google verzamelt deze gegevens om rapporten over de website aan B&B Pure te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

B&B Pure heeft Google geen toestemming gegeven om via B&B Pure verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bbpure.be. Wij zullen hier zo snel mogelijk gevolg aan geven.